Die je ook mee!

Iedere ondernemer kan meedoen, en meedoen is heel eenvoudig. Binnen 30 minuten is het telefonisch en online te regelen.

Ook jij kan meedoen

Iedere ondernemer die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel kan meedoen. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want EAZYAOV kent geen uitsluitingen. Dus ook als je een chronische aandoening hebt of als je ooit arbeidsongeschikt bent geweest, kun je zonder beperkingen of extra kosten meedoen.

Er is één voorwaarde: op het moment dat je lid wordt, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie). Je moet dit verklaren bij het aangaan van het lidmaatschap.

Vier stappen naar je lidmaatschap

Stap 1: inkomensniveau

Maak een afspraak om samen op jouw computer te kijken naar jouw bedrijfsgegevens zodat we zeker weten dat jouw netto inkomen uit onderneming past bij het door jou gewenste inkomensniveau. Klik hier als je meer wilt weten. Doe je dit liever op een ander manier? Bel dan even om te overleggen.

Stap 2: bankzaken

Open een persoonlijke account bij de bunq bank op jouw smartphone. Maak in deze account jouw SamSam rekening. “Connect” jouw rekening met de rekening van SamSam Servicebureau. En stort je eerste spaargeld en de contributie. Lees de uitleg hierover.

Stap 3: mijn EAZYAOV

Zodra jouw BUNQ “connected” is, krijg je van ons een mail met wachtwoord. Log in in Mijn EAZYAOV, vink alle verklaringen aan en vul jouw gegevens volledig in. We vragen niet meer gegevens dan we nodig hebben. En je kunt altijd je eigen gegevens inzien en wijzigen.

Stap 4: inschrijfkosten

De kosten voor jouw inschrijving zijn € 90,00 (excl BTW). Je ontvangt de factuur voor jouw inschrijving als lid van EAZYAOV. Die kun je heel eenvoudig met iDeal betalen. Als je deze factuur betaald hebt, ben je lid van EAZYAOV en ben je zeker van inkomsten tijdens ziekte.

Wat je wilt weten als meedoet

EAZYAOV is de vereniging waar je lid van wordt. De vereniging zorgt ervoor dat alle leden zich aan de afspraken houden. Iedereen moet iedere maand het afgesproken bedrag sparen. En ieder lid moet een bedrag schenken aan een lid dat arbeidsongeschikt is. Net als in andere verenigingen is er een bestuur en een Algemene Ledenvergadering. Maar als lid hoef je daar geen tijd aan te besteden. SamSam Servicebureau regelt alles voor de vereniging.
In de statuten, het reglement en de privacy gedragscode zijn alle afspraken vastgelegd. Onder het kopje “Onze afspraken” zijn deze kort samengevat.

Klik hier voor de volledige documenten

Onze afspraken:

De statuten

De statuten vormen de basis van de vereniging. Hierin is onder andere vastgelegd dat er ieder jaar een Algemene Ledenvergadering is. Deze kun je ook online bijwonen. Belangrijke wijzigingen moeten hier worden besproken. Ook de jaarcijfers van de vereniging staan op de agenda.

Het reglement

In het reglement staan de afspraken waar alle leden zich aan moeten houden. De belangrijkste zijn:

  • Ieder lid is verplicht om een evenredige schenking (afhankelijk van de hoogte van jouw inkomensniveau) te doen aan een ziek lid.
  • Je kunt lid worden per de eerste van iedere maand.
  • Je kunt je lidmaatschap opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. Als je schenkingen hebt ontvangen, moet je totaal minimaal 2 jaar lid zijn geweest. Daarna kun je pas opzeggen.
  • Je bent arbeidsongeschikt als je jouw eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunt uitvoeren.
  • Je ontvangt schenkingen als je langer dan 2 maanden ziek bent.
  • Je kunt je ook gedeeltelijk ziek melden.
  • De arbodienst beoordeelt jouw situatie als je arbeidsongeschikt bent en helpt bij jouw re-integratie.
  • Je kunt naast / in plaats van schenkingen ook re-integratie bevorderende middelen krijgen.
  • Je kunt maximaal 80% van jouw gemiddelde netto maandinkomen uit onderneming krijgen tijdens arbeidsongeschiktheid.
  • Je kunt jouw inkomensniveau altijd tussentijds (na toetsing) verhogen of verlagen.

Privacy gedragscode

EAZYAOV heeft persoonsgegevens nodig van jou als lid. Daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om. Daarom is er een privacy gedragscode en hebben de medewerkers van SamSam Servicebureau een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De privacy gedragscode is onderdeel van het reglement en kan dus alleen worden gewijzigd met toestemming van de leden. Dus van jou.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over EAZYAOV, maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.